Hostinec Na špici


Hostinec
Na špici

Z naší minulosti

Budova, ve které se nachází Hostinec Na špici, tady stojí již od roku 1904.

V roce 1912 zde byla započata pohostinská činnost s řeznictvím.

Na konci roku 1924 hospodu koupili předkové nynějších majitelů Florián Carbol a Hermína Lhotská, jeho budoucí choť.

V letech 1947 až 1950 byla provedena přístavba o další nadzemní podlaží.

Od šedesátých let, kdy prostory hostince obývala JEDNOTA, došlo postupně k výraznému úpadku provozovny...

Po revoluci 1989 se Hostinec vrátil zpět rodině Carbolů, a po částečných úpravách interiéru byl opět zprovozněn v létě 1991.

Nyní probíhá postupná rekonstrukce hostince.

(c)Hostinec Na spici